Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 08/11/2018

Ngày: 08/11/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
OCEAN BRIGHT 106 NIL K12C VT 05:00 GS
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12B VT 05:00 BISCO
RUI JI STAR 110 KHOAI MI CT-03 VT   TVM
TÀU ĐẾN
NAM PHAT 02 80 KIM KHI VT: 11:00 K6   TAU
EM JADE 190 KIM KHI HT: 10:00 K12C   SUN RISE
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT: 22:00 K12B   VOMA
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
MEKONG PRINCESS 63 TAU KHACH K1 NB 12:00 SCC
AVALON SIEM REAP 60 TAU KHACH K2 NB 12:00 SCC
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới