Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 21/01/2019

Ngày: 21/01/2019

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
MARITIME 19 92 NIL K12A VT   VTBDH
SHT 56 92 NIL T2 VT   VTBDH
TÀU ĐẾN
D.CENTAURUS 190 KIM KHI HT: 12:00 K12C   AGE
TU CUONG 27 92 KIM KHI HT: 12:00 K12   GS
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT: 12:00 K12B   VOMA
HTK SUNRISE 171 THAN XA HT: 10:00 B6/8TL   HVS
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
ELISA 57 TAU KHACH B.DANG M1 06:00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

 

Các tin khác:

Tin Mới