Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 21/09/2017

Ngày: 21/09/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
CHUN WEI 123 KHOAIMI K7/8 VT   WL
GLARING PESCADORES 122 NIL K5 VT   AGE LINES
VICTORIA 08 92 NIL K12 VT 06.00 GS
TÀU ĐẾN
             
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
AN PHU HAI 27 66 MUOI  C/K10 NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0912.665.325
0967.261.176

 

Các tin khác:

Tin Mới