Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 28/03/2017

Ngày: 28/03/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE FREIGHTER 91 CONTS K12 VT 07.00 VOMA
NEW GLORY 179 NIL K10 VT   FLC
OCEAN 19 106 NIL T2 VT   IDCT
PHU AN 36 92 NIL K3 VT   BOS
SEA BRIGHTON 99 NIL K1 VT   IDCM
SEIYO EXPLORER 154 KHOAIMI M4 VT 05.00 GSL
VNL DIAMOND 148 CONTS K12B VT 06.00 VCSC
TÀU ĐẾN
KIEN HUNG 80 TPHAMGS VT K3   GLS
NIKIFOROS 186 KIMKHI VT:08.30 K12B   FLC
RICH BETTER 118 NIL HT:01.00 T2-J-DEB   QHUNG
VNL PIONEER 121 CONTS VT:08.00 K12   VCSC
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
MAI LINH 36 78 TPHAMGS C/K7 NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: HOÀNG QUÂN
0908.423.622
0919.201.111

 

Các tin khác: