14/03/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 14/03/2017

Ngày: 14/03/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
DONG BA 103 NIL M4 VT   FLC
OCEAN LEADER 120 KHOAI MI K3 VT 14.00 VF
SONG NGAN 97 NIL K4 VT   VOMA
TÀU ĐẾN
GUO SHUN 9 133 NIL VT K5/6   SF
HAI KUO 188 NIL VT:08.00 K12   MAC
NEW GLORY 179 PBON HT:13.30 K10-J-DEB   FLC
PHUONG NAM 01 103 PBON VT K3   IDCT
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 TD 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH TD M2 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
TRUNG DUNG 09 80 NIL K5/6 NB 19.00 IDCT
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0908.423.622
0903.610.206

 

Các tin khác: