15/03/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 15/03/2017

Ngày: 15/03/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
SONG NGAN 97 NIL K4 VT 13.00 VOMA
VSUN PACIFIC 125 CONTS K7 VT 07.00 VIETSUN
VNL RUBY 180 CONTS K12B VT 07.00 VCSC
TÀU ĐẾN
FORTUNE NAVIGATOR 119 CONTS HT:21.00 K12A   VOMA
GUO SHUN 9 133 NIL VT K5/6   SF
SILVER WHISPER 186 TAUKHACH VT:04.00 M2-J   STSC
TÀU DỜI
AVALON SIEMREAP 60 TAUKHACH NB M4 19.30 SCC
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 M4 08.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M4 M3 08.45 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 M4 08.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M4 M3/4 08.45 TAU
LAN DIEP 51 TAUKHACH M2 K1 08.00 TAU
MEKONG PRINCESS 63 TAUKHACH NB M4 18.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0908.423.622
0903.843.195

 

Các tin khác: