16/03/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 16/03/2017

Ngày: 16/03/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
SILVER WHISPER 186 TAUKHACH M2 VT 14.00 STSC
TÀU ĐẾN
FORTUNE NAVIGATOR 119 CONTS HT:04.00 K12A   VOMA
GUO SHUN 9 133 NIL VT K4/5   SF
VINALINES DIAMOND 148 CONTS VT K12B   VCSC
TÀU DỜI
AVALON SIEMREAP 60 TAUKHACH M4 NB 12.00 SCC
BEN NGHE 50 TAUKHACH M3 M4 13.30 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M4 M2 14.30 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M3/4 M4 13.30 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M4 M2 14.30 TAU
INDOCHINE 53 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
MEKONG PRINCESS 63 TAUKHACH M4 NB 12.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: TRẦN LUYỆN
TRỰC BAN CẦU BẾN: HOÀNG QUÂN
0935.721.689
0919.201.111

 

Các tin khác: