07/04/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 07/04/2017

Ngày: 07/04/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12A VT 08.00 VOMA
INSIGNIA 181 TAUKHACH M2 VT 16.00 HS
VINALINES PIONEER 148 CONTS K12B VT 22.30 VCSC
AN THANG 68 80 NIL K6 VT   IDCT
VINH HUNG 103 NIL K1 VT   VOMA
TÀU ĐẾN
NASICO NAVIGATOR 135 CONTS HT 04.00 K12   VOMA
JIN SHENG 190 SAT THEP HT 09.30 K12C   SUNRISE
VIETSUN INTEGRITY 133 CONTS HT 23.00 K8   VIETSUN
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH M3 TD 15.30 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH TD M2 16.30 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M3 TD 15.30 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH TD M1/2 16.30 TAU
VIET PHU 16 74 CAM CO C/K8 NB 23.00 SOTRAS
THAI BINH 35 80 CAM CO K8 NB 23.30 BOS
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0903.879.292
0903.610.206

 

Các tin khác: