10/04/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 11/04/2017

Ngày: 11/04/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE CARRIER 120 CONTS K12A VT 23.30 VOMA
JIN SHENG 191 NIL K12C VT   SUNRISE
NASHICO 08 98 NIL K7 VT   SOTRAS
VIEN DONG 3 103 NIL M4 VT   VOMA
TÀU ĐẾN
VINALINES MIGHTY 154 KIMKHI VT T2-F-DEB   AGE LINES
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 08.30 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M3 09.30 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 08.30 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M3 09.30 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: TRẦN LUYỆN
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0935.721.689
0903.843.195

 

Các tin khác: