13/04/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 13/04/2017

Ngày: 13/04/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
DMC VENUS 103 NIL K4 VT   BOS
NASHICO 08 98 NIL K7 VT   SOTRAS
OLIVIA 61 TAUKHACH M2 VT 08.30 VS
TÀU ĐẾN
GENCO STAR 120 NIL VT K1 02.00 SUNRISE
VIETSUN FORTUNE 117 CONTS HT:21.00 K7/8   VIET SUN
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 08.30 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M3 09.30 TAU
BONSAI LEGACY 46 TAUKHACH NB M2 15.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 08.30 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M3 09.30 TAU
VINALINES MIGHTY 154 KIMKHI T2 K9 00.00 AGE LINES
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0912.665.325
0903.610.206

 

Các tin khác: