17/04/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 17/04/2017

Ngày: 17/04/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
CERULEAN 168 NIL K12C VT 09.30 VNM
VINALINES MIGHTY 154 KHOAI MI LAT K9 VT   SF
TÀU ĐẾN
WARNOW VENUS 180 TBMM HT 05.00 K10-DEB   AGE  LINES
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
INDOCHINE 53 TAUKHACH NB K1 17.00 TAU
NAM PHUONG 02-VT 79 PBON NB K6 09.00 IDCT
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: TRẦN LUYỆN
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0935.721.689
0903.843.195

 

Các tin khác: