24/04/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 24/04/2017

Ngày: 24/04/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
ASIA GLORY 101 NIL K2 VT   SGCL
TÀU ĐẾN
THANH CONG 36 80 KIMKHI VT K12C 08.00 GS
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT:06.00 K12B   VCSC
VINALINES PIONEER 121 CONTS HT:06.00 K12   VCSC
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
VINH 02 93 PBON NB T2 03.30 IDCM
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0908.423.622
0967.261.176

 

Các tin khác: