26/04/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 26/04/2017

Ngày: 24/04/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
VIETSUN INTEGRITY 133 CONTS K8 VT 11.00 VIET SUN
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12 VT 23.30 VCSC
TÀU ĐẾN
E.R. BRIGHTON 188 KIMKHI VT:12.00 K12C   SUNRISE
NASICO NAVIGATOR 135 CONTS HT:07.00 K12A-F   VOMA
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
LAN DIEP 51 TAUKHACH NB M3 18.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: TRẦN LUYỆN
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0935.721.689
0903.843.195

 

Các tin khác: