03/05/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 03/05/2017

Ngày: 03/05/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
MANDARIN OCEAN 190 KIMKHI K12 VT 05.00 MACS
TÀU ĐẾN
TOYO EAGLE 109 NIL HT: 09.00 K3   VF
HOANG HAI 68 75 TBMM VT: 04.00 K5   SOTRAS
VSUN INTEGRITY 133 CONTS HT: 06.00 K8   VIETSUN
VNL DIAMOND 148 CONTS HT: 05.00 K12B   VCSC
BICH THANH 18 92 KIMKHI HT: 20.00 K12   G.SEA
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
SEDNA 24 TAUKHACH M3 NB 12.00 H.SEA
INDOCHINE 53 TAUKHACH NB M3 17.00 SCC
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0912.665.325
0967.261.176

 

Các tin khác:

Tin Mới