12/05/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 12/05/2017

Ngày: 12/05/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
ROYAL 16 91 NIL K4 VT   HG
OCEAN SKY 110 NIL T2 VT   DA
VSUN INTEGRITY 133 CONTS K8 VT 06.00 VIETSUN
TÀU ĐẾN
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT: 02.00 K12A   VOMA
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
HAI PHUONG 107 85 NIL NB K12 07.00 TAU
KAI XIANG 120 NIL K12 K10, DEB HT: 00.00 AGE LINES
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0903.879.292
0967.261.176

 

Các tin khác: