15/05/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 15/05/2017

Ngày: 15/05/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
PHUC HAI 688 70 TPHAMGS C/K4 VT   TAU
KAI XIANG 120 KHOAI MI K10 VT   QH
VIETSUN FORTUNE 117 CONTS K8 VT 19.00 VIETSUN
VNL DIAMOND 148 CONTS K12B VT 14.00 VCSC
TÀU ĐẾN
FORTUNE NAVIGATOR 135 CONTS HT: 08.00 K12A   VOMA
VNL PIONEER 121 CONTS HT: 22.00 K12B   VCSC
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0903.879.292
0903.843.195

 

Các tin khác: