19/06/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 19/06/2017

Ngày: 19/06/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
L' AUSTRAL 143 TAU KHACH M3 VT 12.00 SCC
BMC CARROL 134 NIL K3 VT   IDC.M
VINH 02 93 NIL K4 VT   IDC.M
CLOVER GREEN 112 NIL T2 VT   DA
TÀU ĐẾN
LP HARMONY 97 KIMKHI VT:08.00 K12C   GMD
SUN ISLAND 112 PBON HT:15.00 T2-J-DEB   DA
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
HAI PHUONG 107 86 NIL K9 NB   TAU
MINH TIEN 26 60 NIL NB M4 07.00 TAU
DAI DUONG 28 70 TINHBOT K12 NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0903.879.292
0903.843.195

 

Các tin khác: