21/06/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 21/06/2017

Ngày: 21/06/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
ROYAL 08 77 NIL K6 VT   BOS
LP HARMONY 97 NIL K12 VT   GMD
VNL RUBY 180 CONTS K12B VT 08.00 VCSC
TÀU ĐẾN
TRUONG AN 135 80 COC BT VT: 12.00 K2   TAU
VIETSUN PACIFIC 125 CONTS HT: 07.00 K8   VIETSUN
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT: 04.30 K12A   VOMA
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DAI DUONG 28 70 TINHBOT K12C NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0903.879.292
0903.610.206

 

Các tin khác: