11/07/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 11/07/2017

Ngày: 11/07/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
PAROS SEAS 190 NIL K12C VT 00.30 SUNRISE
TAN BINH 89 104 NIL T2 VT   KKC
VIETSUN PACIFIC 125 CONTS K8 VT 08.00 VIETSUN
TÀU ĐẾN
             
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DUC NAM 01 80 TINHBOT K12 NB 15.00 TAU
HOANG HUY 36 60 NIL T2 NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH TUẤN
TRỰC BAN CẦU BẾN: ĐÌNH PHONG
0967.261.176
0908.423.622

 

Các tin khác: