02/10/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 02/10/2017

Ngày: 02/10/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
NASHICO 08 98 NIL K5/6 VT   TÀU
GAO XIN 6 110 NIL K12C VT 05.30 GS
NOSCO TRADER 103 SẮT K12A VT   FLC
VNL PIONEER 121 CONTS K12B VT 14.30 VCSC
ÂU CƠ 10 103 NIL T2 VT   HS
TÀU ĐẾN
MP PACIFIC 108 PBON HT: 17.00 T2-TG   IDCM
SINO 5 123 PBON HT:11.00 K5/6   SMC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
THANH CONG 36 79 NIL NB M4 17.00 TAU
THANH CONG 36 79 NIL M4 NB 21.00 TAU
SƠN HUNG 26 59 TPHAMGS C/K3 NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0908.423.622
0903.843.195

 

Các tin khác:

Tin Mới