05/10/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 05/10/2017

Ngày: 05/10/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
AU CO 10 103 NIL T2 VT   HS
DOLPHIN 15 93 NIL K12 VT 17.00 GS
D.T.P .DIAMOND 88 NIL K4 VT   SOTRAS
VIET HAI SUN 108 NIL K12 VT 05.00 SOTRAS
VINASHIP DIAMOND 154 NIL K1 VT 11.00 VNS
TÀU ĐẾN
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:05.00 K12A   VOMA
JUTHA PATTHAMA 105 PBON VT:12.00 CT-03-TG   KKC
VINACOMIN HANOI 117 KIMKHI HT:10.00 K12C   GS
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT:21.30 K12B   VCSC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
THANH DAT 36 79 NIL K9 NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0908.423.622
0903.843.195

 

Các tin khác:

Tin Mới