10/10/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 10/10/2017

Ngày: 10/10/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12B VT 08.30 VOMA
TÀU ĐẾN
VICTORIA 68 92 KIMKHI VT:14.00 K12   TAU
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
INDOCHINE II 66 TAUKHACH M3/4 NB 15.30 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0908.423.622
0967.261.176

 

Các tin khác:

Tin Mới