11/10/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 11/10/2017

Ngày: 11/10/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
HONG ANH 69 90 KIMKHI K12 VT 05.00 KAC
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12B VT 23.00 VCSC
TÀU ĐẾN
VICTORIA 19 92 KIMKHI VT:12.00 K12   KAC
TÀU DỜI
AVALON SIEMREAP 60 TAUKHACH NB M3 18.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
MEKONG PRINCESS 63 TAUKHACH NB M3 18.30 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
TAURUS TWO 190 KIMKHI TL K12C 04.30 FLC
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0912.665.325
0903.843.195

 

Các tin khác:

Tin Mới