26/10/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 26/10/2017

Ngày: 26/10/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
HAI PHUONG 619 92 NIL T2 VT   GMD
VICTORIA 82 92 NIL K12B VT   KAC
VIETSUN INTEGRITY 133 CONTS K8/9 VT 15.00 VIET SUN
TÀU ĐẾN
AN THINH PHU 08 105 PBON VT K6   SOTRAS
GREAT TRUST DRAGON 1 91 TPHAMGS VT K8   IDCM
HAI PHUONG ASIA 80 PBON VT T2-J-DEB   PGS
ZHONG YU 89 190 KIMKHI HT:05.00 K12C   SUNRISE
TÀU DỜI
AVALON SIEMREAP 60 TAUKHACH M3 NB 12.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
MEKONG PRINCESS 63 TAUKHACH M3 NB 12.00 TAU
THAI BINH 36 80 NIL K5 NB   IDCM
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0912.665.325
0903.843.195

 

Các tin khác:

Tin Mới