30/10/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 30/10/2017

Ngày: 30/10/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
ARCA 168 NIL B39 VT   SF
FORTUNE CARRIER 120 CONTS K12B VT 02.00 VOMA
L'AUSTRAL 143 TAUKHACH M3 VT 05.00 SCC
MAJESTIC PESCADORES 119 NIL K12A VT   SF
NASHICO 06 92 NIL K3 VT   SOTRAS
TÀU ĐẾN
LP HARMONY 97 KIMKHI HT:06.00 K12   GMD
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
HAI PHUONG ASIA 80 NIL T2-DEB NB   PGT
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: ĐÌNH PHONG
0912.665.325
0908.423.622

 

 

Các tin khác:

Tin Mới