31/10/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 31/10/2017

Ngày: 31/10/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
GREAT TRUST DRAGON 1 91 NIL K8 VT   IDCM
TÀU ĐẾN
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS VT K12 03.00 VOMA
SIGRUN BOLTEN 181 PBON VT:05.30 T2-J-DEB   QHUNG
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
UNITY 144 PBON K10 K8/9   DA
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: VĂN MỸ
TRỰC BAN CẦU BẾN: ĐÌNH PHONG
0908.423.622
0908.423.622

 

Các tin khác:

Tin Mới