01/11/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 01/11/2017

Ngày: 01/11/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FU HAI 8 95 NIL K4/5 VT   OCEANIC
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 03.00 VOMA
TÀU ĐẾN
VNL DIAMOND 148 CONTS VT K12B   VCSC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1/2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1/2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
LAN DIEP 51 TAUKHACH NB M3 18,00 SCC
INDOCHINE 53 TAUKHACH NB M3/4 17,00 SCC
UNITY 181 PBON K10 K8/9 10,30 DA
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: VĂN MỸ
TRỰC BAN CẦU BẾN: ĐÌNH PHONG
0908.423.622
0908.423.622

 

 

Các tin khác:

Tin Mới