10/11/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 10/11/2017

Ngày: 10/11/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
AN THINH PHU 08 108 KIMKHI K12 VT   SOTRAS
SILVER SHADOW 186 TAUKHACH M2 VT 14.00 CONTINENTAL
TÀU ĐẾN
LUMINOUS HALO 190 NIL HT:11.30 K12   MAC
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH M3 NB 13.30 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 14.30 TAU
BONSAI LEGACY 50 TAUKHACH M3 NB 13.30 TAU
BONSAI LEGACY 50 TAUKHACH NB M2 14.30 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
INDOCHINE II 66 TAUKHACH K2 NB 15.30 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M4 M1/2 14.30 TAU
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH NB K3 10.30 TAU
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH K3 NB 16.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0903.879.292
0903.843.195

 

 

Các tin khác:

Tin Mới