17/11/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 17/11/2017

Ngày: 17/11/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
OCEAN INNOVATION 180 NIL K10 VT 11.00 FLC
THANH THUY 103 NIL CT-03 VT   KKC
VIETSUN PACIFIC 125 CONTS K9 VT 04.00 VIETSUN
VNL PIONEER 120 CONTS K12B VT 11.00 VCSC
VTC PHOENIX 154 NIL K8 VT   STR
TÀU ĐẾN
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT:07.30 K12A-F   VOMA
MARITIME FIDELITY 184 MUOI HT:12.00 K10-DEB   HS
PHUC HUNG 01 93 KIMKHI VT:07.00 K12C   KAC
ROYAL 89 91 PBON VT K4   RMT
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
CONG PHO 12 71 NIL K4 K9 06.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
HOA BINH 27 75 TPHAMGS NB K8   HC
INDOCHINE 53 TAUKHACH NB K1 17.00 TAU
LUMINOUS HALO 190 KIMKHI K12 LÙI 31M 11.00 MAC
PHUONG NAM 45 80 NIL NB T2 15.00 TAU
TAN BINH 89 104 KIMKHI K13 K12B 11.30 FLC
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0903.879.292
0967.261.176

Các tin khác:

Tin Mới