17/11/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 18/11/2017

Ngày: 18/11/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12A VT 11.00 VOMA
PHUC HUNG 01 93 KIMKHI K12C VT   KAC
PHUONG DONG 568 98 NIL K12C VT   TAU
TÀU ĐẾN
HOA BINH 54 93 PBON VT:17.00 CT-03   IDCM
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
HUY AN 36 76 NIL C/K10 NB   TAU
KOTA WARIS 185 CONTS NB B37-J 17.00 TAU
MINH TIEN 17 71 NIL NB C/K10   TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
THUAN PHAT 88 80 NIL NB C/K10   TAU
THUY AN 16 80 NIL NB K12C 13.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0912.665.325
0903.610.206

 

Các tin khác:

Tin Mới