28/11/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 28/11/2017

Ngày: 28/11/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
GIANG HAI 11 92 NIL K6 VT 01.00 TYS
MARITIME FIDELITY 184 NIL K10-DEB VT 08.00 HS
ROYAL 89 91 NIL K4 VT   RMT
TÀU ĐẾN
             
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
HOANG DUNG 568 66 SAT THEP K12 NB   TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: ĐÌNH PHONG
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0908.423.622
0903.843.195

 

Các tin khác:

Tin Mới