29/11/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 29/11/2017

Ngày: 29/11/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
             
TÀU ĐẾN
HONG DE 186 KIMKHI HT:14.00 K12C   SUN RÍE
LAKE HAKONE 170 KIMKHI HT:04.00 K12   FLC
TAY DO STAR 102 KIMKHI HT:21.00 K12A   KAC
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0912.665.325
0967.261.176

 

Các tin khác:

Tin Mới