05/12/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 05/12/2017

Ngày: 05/12/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
NASHICO 06 92 NIL K7 VT   SOTRAS
PHUONG DONG 10 103 NIL K12A VT   KAC
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12 VT 06.00 VOMA
VIETSUN PACIFIC 125 CONTS K12 VT   VIETSUN
VINALINES DIAMOND 148 CONTS K12B VT 12.30 VCSC
ARIKUN 112 NIL TT2 VT   BOST
TÀU ĐẾN
JIA FENG 160 ĐƯỜNG XÁ VT K9   VOMA
VICTORIA 19 92 KIMKHI HT: 10.00 K12A   KAC
VINACOMMIN HALONG 117 KIMKHI HT: 14.00 K12B   SUNRISE
VIEN DONG 5 103 PBON VT TT2, TL, DEB   KKC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 21.00 TAU
NAM PHAT 01 68 NIL K3 NB   TAU
CAM RANH 07 100 CONTS K5 K12   VIETSUN
XUONG NOI (SA LAN T.BI) 100 TBMM K9 T2, HL 12.30 HA NAM
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0912.665.325
0967.261.176

 

Các tin khác:

Tin Mới