08/12/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 08/12/2017

Ngày: 08/12/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
AN TRUNG 168 80 NIL K6 VT   SUNRISE
CAM RANH 07 88 CONTS K12A VT 07.00 VSUN
COS PROSPERITY 190 NIL K12C VT 07.00 AGE LINES
DREAM CATCHER 170 NIL CT-03 VT   DA
TÀU ĐẾN
DERYOUNG SHINESTONE 101 NIL VT:19.00 K12C-HG   TAU
LAUREN L 89 TAUKHACH VT:06.00 M4   VS
MP PACIFIC 108 PBON VT:15.00 K5   IDCM
THAI BINH 28 106 PBON VT:08.00 K6   FLC
THANH CONG 888 92 KIMKHI VT:06.00 K12C-TG   GS
VIETSUN INTEGRITY 133 CONTS HT:12.00 K12   VIET SUN
VINACOMIN HANOI 117 KIMKHI HT:14.00 K12A   GS
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DAI PHUC 18 80 NIL K4 NB 06.00 TAU
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH NB M4 13.30 TAU
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH M4 NB 16.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: HÀ NAM
TRỰC BAN CẦU BẾN: THANH TUẤN
0903.879.292
0967.261.176

 

Các tin khác:

Tin Mới