13/12/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 13/12/2017

Ngày: 13/12/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE FREIGHTER 117 CONTS K12 VT 16.00 VOMA
JIA FENG 160 NIL K9 VT 02.00 VOMA
RATTANA NAREE 190 NIL K10 VT 09.00 HS
SHANGDONG HAI DA 190 NIL K12C VT   SUNRISE
TÀU ĐẾN
VIETSUN PACIFIC 125 CONTS HT:10.00 K12A   VIETSUN
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT:15.00 K12B   TAU
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
HAI MINH 189 80 MUOI C/K10 NB   TAU
SONG XANH 09 66 NIL NB K1 08.00 TAU
SONG XANH 09 66 NIL K1 NB 11.00 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN MỸ
0912.665.325
0903.610.206

 

 

Các tin khác:

Tin Mới