20/12/2017
Kế hoạch điều động tàu ngày 20/12/2017

Ngày: 20/12/2017

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
             
TÀU ĐẾN
GAIL 176 PBON HT:13.00 CT-02   DA
VIETSUN FORTUNE 117 CONTS HT:09.00 K12B   VIETSUN
TÀU DỜI
BEN NGHE 50 TAUKHACH NB M2 17.00 TAU
BEN NGHE 50 TAUKHACH M2 NB 21.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH NB M1 17.00 TAU
SG 0618 40 TAUKHACH M1 NB 21.00 TAU
AVALON SIEMREAP 60 TAUKHACH NB M4 17.00 TAU
MEKONG PRINCESS 63 TAUKHACH NB K1 17.30 TAU
Liên hệ: TRỰC BAN KẾ HOẠCH: THANH BÌNH
TRỰC BAN CẦU BẾN: VĂN CÁT
0912.665.325
0903.843.195

 

Các tin khác:

Tin Mới