08/01/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 08/01/2018

Ngày: 08/01/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 08.30 VOMA
PEGASUS 01 98 NIL CT-03 VT   IDC.M
SAM 1 70 CAM MI VIEN C/CT-03 VT   TAU
             
TÀU ĐẾN
CLOVER GREEN 112 PBON HT: 15.00 K3   FLC
NASHICO 08 97 PBON HT: 12.00 CT-03   IDC.T
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 27 TAUKHACH M1 B5 21.00 TAU
MINH DUC 68 69 NIL K12C NB   TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

 

Các tin khác:

Tin Mới