19/01/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 19/01/2018

Ngày: 19/01/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
XUAN HOA 68 92 NIL K10 VT   PM
VIETSUN PACIFIC 125 CONTS T2 VT 09.00 VIETSUN
NASHICO 08 97 NIL CT-03 VT   IDC.T
TÀU ĐẾN
BIENDONG STAR 121 CONTS HT: 20.00 K12B   VCSC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAUKHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAUKHACH M1 B5 21.00 TAU
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH NB M4 10.30 SCC
TOUM TIOU II 38 TAUKHACH M4 NB 16.00 SCC
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

Các tin khác:

Tin Mới