30/01/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 30/01/2018

Ngày: 30/01/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
STAR LEGEND 135 TAU KHACH M3 VT 17.00 WL
TÀU ĐẾN
             
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAUKHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAUKHACH M1 B5 21.00 TAU
INDOCHINA QUEEN 75 TAUKHACH K1 M3 17.30 TAU
SG PRINCESS 50 TAUKHACH M4 M3 17.30 TAU
KOTA WARIS 185 THUÊ PHAO CAT LAI B37, J 10.00 PL
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới