31/01/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 31/01/2018

Ngày: 31/01/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
NASHICO 06 92 NIL K5 VT   SOTRAS
SANTA MARGHERITA 190 NIL K12C VT 11.30 AGE
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12A VT 13.30 VOMA
TT STAR 122 KHOAI MI CT-03 VT 10.30 HS
KOTA WARIS 185 THUÊ PHAO B37 VT 11.00 PL
DAI PHUC 18 80 XI LO B45 VT   TAU
TÀU ĐẾN
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT: 07.30 K12C   VCSC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAUKHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAUKHACH M1 B5 21.00 TAU
MEKONG PRINCESS 63 TAUKHACH NB M4 18.00 SCC
AVALON SIEM REAP 60 TAUKHACH NB M4 18.30 SCC
DAI DUONG 28 70 NIL CAN GIO K12A SAU 13.30 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới