05/03/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 05/03/2018

Ngày: 05/03/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
ME KONG 91 NIL K6 VT   GLS
PETROLIMEX 09 176 SUA CHUA B41 VT   HVS
OCEAN PHOENIX 190 NIL B6/8TL VT   FLC
TÀU ĐẾN
THANH THUY 103 PBON HT: 10.00 K7   IDC.T
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21.00 TAU
INDOCHINA QUEEN 75 TAU KHACH M3 M4 21.00 TAU
SG PRINCESS 50 TAU KHACH M3 M4 21.00 TAU
TU SON 100 KIM KHI K12A NB 08.00 KAC
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới