15/03/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 15/03/2018

Ngày: 15/03/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
NAM PHAT QUEEN 80 KIM KHI K4 VT   TAU
HUONG DIEN 27 74 NIL K5 VT   TAU
QUANG ANH 18 60 PBON CT-02 VT 09.00 TAU
LUKA 154 KHOAI MI CT-03 VT   TTS
TÀU ĐẾN
VINALINES DIAMOND 148 CONTS HT: 10.00 K12B   VCSC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21.00 TAU
TOUM TIOU II 38 TAU KHACH NB K1 10.30 SCC
TOUM TIOU II 38 TAU KHACH K1 NB 16.00 SCC
SAO MAI 18 75 KIM KHI K12B NB   TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới