06/04/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 06/04/2018

Ngày: 06/04/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
TLC 01 102 NIL K7 VT 04.00 IDC.T
VICTORIA 68 92 NIL K12A VT   IDC.M
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 21.30 VOMA
TÀU ĐẾN
KIEN HUNG 80 TPHAMGS VT: 09.00 K6   IDC.M
VINALINES PIONEER 121 CONTS HT: 04.00 K12   VCSC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21.00 TAU
LAN DIEP 51 TAU KHACH M4 K1 16.00 SCC
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới