09/04/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 09/04/2018

Ngày: 09/04/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
THANH DAT 02 79 MUỐI XÁ C/K10 VT 05.00 TAU
ATLANTIC CLOVER 181 NIL K10 VT   HS
TIEN DAT 36 72 PBON CT-03 VT   TAU
TÀU ĐẾN
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS HT: 12.00 K12B   VOMA
NORD SAVANNAH 190 PBON HT: 08.00 CT-02   KKC
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21.00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

 

Các tin khác:

Tin Mới