20/04/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 20/04/2018

Ngày: 20/04/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
NORD SAVANNAH 178 NIL CT 02 VT   KKC
VICTORIA 68 92 NIL K12A VT   IDCM
TÀU ĐẾN
SILVER SHADOW 186 KHACH HT 06.30 M2   STSC
THAI BINH 039 118 TON CUON HT 10.00 K12A   GS
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21.00 TAU
SG 0618 40 TAU KHACH M1/2 TDo 10.30 TAU
SG 0618 40 TAU KHACH TDo M1/2 11.30 TAU
BEN NGHE 50 TAU KHACH M2 M4 09.00 TAU
BONSAI LEGACY 50 TAU KHACH M2 K1 09.00 TAU
INDOCHINE QUEEN 75 TAU KHACH M3 M4 09.00 TAU
SG PRINCESS 50 TAU KHACH M3 TDo 10.30 TAU
SG PRINCESS 50 TAU KHACH TDo M3 11.30 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới