26/04/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 26/04/2018

Ngày: 26/04/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
             
TÀU ĐẾN
F.NAVIGATOR 120 CONT VT K12B HT 15.00 VOMA
ENDLESS HORIZON 190 SAT VT K12C HT 06.00 SR
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21.00 TAU
INDOCHINE 53 TAU KHACH NB M4 17.00 TAU
LAN DIEP 51 TAU KHACH NB M4 18.00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới