02/05/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 02/05/2018

Ngày: 02/05/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
THAI BINH 039 118 NIL K12 VT PM GDS
BIEN DONG NAVIGATOR 155 CONT K12B VT 07.00 BISCO
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONT K12A VT 23.00 VCSC
TÀU ĐẾN
RISING HARRIER 190 THAN XA VT B6/8 PM AN BINH SHIP
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17.00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21.00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới