24/05/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 23/05/2018

Ngày: 23/05/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FORTUNE NAVIGATOR 120 CONTS K12A VT 12:30 VOMA
VINALINES PIONEER 121 CONTS K12 VT 14:00 VCSC
BIENDONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 13:00 BISCO
HAI HA 128 80 NIL CT-03 VT   TAU
TÀU ĐẾN
KIEN HUNG 80 TPHAMGS VT: 08:00 K5   GL
GREENERY SEA 180 NIL HT: 21:00 K12   MACS
WINNING ANGEL 197 KIMKHI HT: 05:00 T2, DEB   SUNRISE
TUAN CUONG 88 80 NIL VT: 02:00 B45, J   TAU
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
VINACOMIN HALONG 117 KIMKHI K13 K12B 13:10 GS
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

 

Các tin khác:

Tin Mới