04/06/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 29/08/2018

Ngày: 29/08/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
VAN LY 113 CONTS K12C VT 02:00 BISCO
BIEN DONG STAR 121 CONTS K12A VT 20:00 BISCO
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 23:00 VOMA
KOTA WARIS 185 CONTS B37 VT 03:00 PL
TRUONG AN 17 80 CLINKER B41 VT   TAU
HA LONG 18 92 NIL B43 VT   TAU
TÀU ĐẾN
ELENI 180 MUOI XA HT: 06:00 K9   HS
TAI PING SHAN 190 KIM KHI HT: 05:00 K12C   AGE
BIEN DONG STAR 121 CONTS HT: 06:00 K12A   BISCO
IVY ALLIANCE 190 THACH CAO HT: 05:00 B6/8TL   VF
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới