05/06/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 30/08/2018

Ngày: 30/08/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
FLF SURCOUF 125 TAU QUAN SU M4 VT 09:00 PROS
TAI PING SHAN 190 NIL K12C VT   AGE
GREENERY SEA 180 KIMKHI K12 VT   MACS
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 04:00 VOMA
VINASHIP DIAMOND 154 GAO BAO B39 VT   HHD
TRUONG AN 17 80 CLINKER B41 VT   TAU
TÀU ĐẾN
THANH CONG 36 79 PBON VT: 16:00 K4   PGT
ZHEN ZHU HAI 180 PBON HT: 06:30 K10, J, DEB   FLC
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT: 10:00 K12B   BISCO
TRANSCO SKY 101 PBON HT: 11:30 T2   KKC
IVY ALLIANCE 190 THACH CAO VT: 05:00 B6/8TL   VF
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
QUANG THINH 18 80 MUOI XA C/K9 NB   TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới