13/06/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 31/08/2018

Ngày: 31/082018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
VAN LY 113 CONTS K12A VT 23:00 BISCO
BIEN DONG STAR 121 CONTS K12 VT 11:00 BISCO
THUAN PHAT 17 79 NIL B43 VT   TAU
TÀU ĐẾN
THANH CONG 36 80 PBON VT K5   PGT
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT: 18:00 K12   BISCO
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
GOLDEN FORTUNE 8 50 CAP DAU NB K3 14:00 HOYER
GOLDEN FORTUNE 8 50 CAP DAU K3 NB 18:00 HOYER
HUNG CUONG 126 80 NIL B45 NB   TAU
PHU AN 68 75 THACH CAO NB B43   TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

 

Các tin khác:

Tin Mới