13/06/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 01/09/2018

Ngày: 01/09/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
OCEAN BRIGHT 106 NIL K12C VT 05:00 GS
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS K12A VT 10:00 BISCO
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS K12B VT 12:00 VOMA
TRANSCO SKY 101 NIL T2 VT   KKC
TÀU ĐẾN
QU SHAN HAI 190 KIM KHI HT: 10:30 K12C   SUN RISE
HA BINTANGOR 71 GO CAY VT B45, J   TAU
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
HUNG CUONG 126 80 NIL B45 NB   TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới