24/07/2018
Kế hoạch điều động tàu ngày 03/09/2018

Ngày: 03/09/2018

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
VAN LY 113 CONTS K12B VT 12:00 BISCO
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS K12B VT 23:00 BISCO
TÀU ĐẾN
DUC PHAT 69 92 KIM KHI HT: 05:00 K12A   SUNRISE.M
VAN LY 113 CONTS HT: 01:00 K12B   BISCO
BIEN DONG NAVIGATOR 150 CONTS HT: 09:00 K12B   BISCO
LUNI 185 KIM KHI HT: 05:00 T2, DEB   SUNRISE
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
GOLDEN FORTUNE 8 50 CAP DAU NB K3 14:00 HOYER
GOLDEN FORTUNE 8 50 CAP DAU K3 NB 18:00 HOYER
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

Các tin khác:

Tin Mới